ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Алгебра 9 класс

Класс: 9

Предмет: Алгебра

Темы:

Формулы приведения. Урок 1 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 2 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 3 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 9' Русский 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 1 Русский 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 2 Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 2' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 1' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы двойных углов углов. Урок 2' Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 4 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 5 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 6 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 10' Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 11' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 2' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 3' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 4' Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 7 Русский 🇷🇺 Формулы приведения. Урок 8 Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы половинного угла. Урок 1' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы половинного угла. Урок 2' Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов, двойного и половинного углов. Урок 1' Русский 🇷🇺 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 1 Русский 🇷🇺 Градусная и радианная меры угла и дуги. Урок 2 Русский 🇷🇺 Синус, косинус, тангенс и котангенс произвольного угла. Русский 🇷🇺 Значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов Русский 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 3 Русский 🇷🇺 Тригонометрические функции и их свойства. Урок 4 Русский 🇷🇺 Тригонометрические формулы суммы и разности углов. Урок 1 Русский 🇷🇺 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 3-сабақ™' Қазақша 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 6-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 10-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 11-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 9-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының, жарты және қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жарты бұрыштың тригонометриялық формулалары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 7-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 8-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыш пен доғаның градустық және радиандық өлшемдері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кез келген бұрыштың синусы, косинусы, тангенсі және котангенсі Қазақша 🇰🇿 Бұрыш синусының, косинусының, тангенсінің және котангенсінің мәндері Қазақша 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Тригонометриялық функциялар және олардың қасиеттері. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың қосындысы мен айырмасының тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қосбұрыштың тригонометриялық формулалары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Келтіру формулалары. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿