ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Естествознание 3 класс

Класс: 3

Предмет: Естествознание

Темы:

Как появляются звуки' Русский 🇷🇺 Электричество в природе и технике Русский 🇷🇺 Как создать театр теней' Русский 🇷🇺 Как мы слышим звуки Русский 🇷🇺 Как изобразить электрическую цепь Русский 🇷🇺 Откуда берётся электричеств Русский 🇷🇺 Что такое электрическая цепь Русский 🇷🇺 Как планировать исследование Русский 🇷🇺 Что ты знаешь об электричестве и магнитах Русский 🇷🇺 Что умеет магнит Русский 🇷🇺 Как провести исследование Русский 🇷🇺 Как животные используют звуки Русский 🇷🇺 Как открыли электричество Русский 🇷🇺 Как провести исследование Русский 🇷🇺 Как планировать исследование Русский 🇷🇺 Что ты знаешь об электричестве и магнитах Русский 🇷🇺 Что такое отражение света' Русский 🇷🇺 Как появляется тень' Русский 🇷🇺 Көлеңке қалай пайда болады?' Қазақша 🇰🇿 Магниттік қасиеттер Қазақша 🇰🇿 Дыбыс қалай пайда болады?' Қазақша 🇰🇿 Магниттік қасиеттер Қазақша 🇰🇿 Табиғаттағы және техникадағы электр Қазақша 🇰🇿 Көлеңке театрын қалай жасайды?' Қазақша 🇰🇿 Электрді қалай ашты? Қазақша 🇰🇿 Дыбысты қалай естиміз? Қазақша 🇰🇿 Зерттеуді қалай жүргізеді? Қазақша 🇰🇿 Электр мен магнит Қазақша 🇰🇿 Зерттеуді қалай жоспарлау керек? Қазақша 🇰🇿 Электр тізбегін қалай көрсетуге болады? Қазақша 🇰🇿 Электр тізбегі дегеніміз не? Қазақша 🇰🇿 Электр қайдан алынады? Қазақша 🇰🇿 Жарықтың шағылуы деген не?' Қазақша 🇰🇿 Дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады? Қазақша 🇰🇿