ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Естествознание 4 класс

Класс: 4

Предмет: Естествознание

Темы:

Что есть в космосе' Русский 🇷🇺 Как был открыт закон Архимеда Русский 🇷🇺 Каков рельеф нашей страны' Русский 🇷🇺 Что такое сезонные изменения Русский 🇷🇺 Как применяют закон Архимеда Русский 🇷🇺 Влияние космоса Русский 🇷🇺 Что такое выталкивающая сила Русский 🇷🇺 Как тела плавают в воде Русский 🇷🇺 Повторение. Что мы изучили Русский 🇷🇺 Малые космические тела Русский 🇷🇺 Как действует закон Архимеда в воздухе Русский 🇷🇺 Повторение. Что мы изучили Русский 🇷🇺 Как тела плавают в воде Русский 🇷🇺 Как применяют закон Архимеда Русский 🇷🇺 Какая наша Земля' Русский 🇷🇺 Как Земля вращается вокруг Солнца Русский 🇷🇺 Как солнечные лучи падают на Землю Русский 🇷🇺 Горы и равнины' Русский 🇷🇺 Жазықтар мен таулар' Қазақша 🇰🇿 Жердегі тіршілікке ғарыштың әсері Қазақша 🇰🇿 Ауада Архимед заңы қалай орындалады? Қазақша 🇰🇿 Ғарышта не бар?' Қазақша 🇰🇿 Ауада Архимед заңы қалай орындалады? Қазақша 🇰🇿 Жыл мезгілдері Қазақша 🇰🇿 Еліміздің жep бeдepi қaндaй?' Қазақша 🇰🇿 Жер Күнді айналғанда не өзгереді? Қазақша 🇰🇿 Кіші ғарыш денелері Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Біз не оқып үйрендік? Қазақша 🇰🇿 Архимед заңын қалай қолданады? Қазақша 🇰🇿 Денелер суда қалай жүзеді? Қазақша 🇰🇿 Кері итеруші күш деген не? Қазақша 🇰🇿 Архимед заңы қалай ашылды? Қазақша 🇰🇿 Күн сәулесі Жерге қалай түседі? Қазақша 🇰🇿 Жер қaндaй?' Қазақша 🇰🇿