ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Естествознание 5 класс

Класс: 5

Предмет: Естествознание

Темы:

Климатические процессы Русский 🇷🇺 Урок 4 Русский 🇷🇺 Свойства живых организмов Русский 🇷🇺 Уровни организации живых организмов Русский 🇷🇺 Движение в живой и неживой природе Русский 🇷🇺 Виды скелетов животных Русский 🇷🇺 Урок 13 Русский 🇷🇺 Теплоизоляция зданий Русский 🇷🇺 Круговорот веществ в природе Русский 🇷🇺 Горообразование. Выветривание Русский 🇷🇺 Движение тел Русский 🇷🇺 Измерение температуры Русский 🇷🇺 Превращение энергии Русский 🇷🇺 Микроскопические исследования живых организмов Русский 🇷🇺 Фотосинтез Русский 🇷🇺 Пигменты фотосинтеза Русский 🇷🇺 Необходимые условия для фотосинтеза Русский 🇷🇺 Виды энергии Русский 🇷🇺 Температура. Тепловая энергия Русский 🇷🇺 Температураны өлшеу Қазақша 🇰🇿 Энергияның айналуы және түрленуі Қазақша 🇰🇿 Тірі ағзалардың қасиеттері Қазақша 🇰🇿 Тірі ағзалардың құрылымдық деңгейлері Қазақша 🇰🇿 Фотосинтез Қазақша 🇰🇿 Тірі және өлі табиғаттағы қозғалыс Қазақша 🇰🇿 Жануарлардың қаңқа түрлері Қазақша 🇰🇿 Табиғаттағы заттар айналымы Қазақша 🇰🇿 Тау түзілу. Үгілу Қазақша 🇰🇿 Климаттық үдерістер Қазақша 🇰🇿 Тірі ағзаларды микроскопиялық зерттеу Қазақша 🇰🇿 Жансыз табиғатта жүретін үдерістердің себептері мен салдары Қазақша 🇰🇿 Қазақша 🇰🇿 Фотосинтез пигменттері Қазақша 🇰🇿 Фотосинтезге қажетті жағдайлар Қазақша 🇰🇿 Энергия түрлері Қазақша 🇰🇿 Температура және жылу энергиясы Қазақша 🇰🇿 13-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ғимараттарды жылулық оқшаулау Қазақша 🇰🇿