ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Естествознание 6 класс

Класс: 6

Предмет: Естествознание

Темы:

Многообразие растительных организмов' Русский 🇷🇺 Охрана природы. Урок 1' Русский 🇷🇺 Открытия будущего Русский 🇷🇺 Экосистемы' Русский 🇷🇺 Многообразие живых организмов. Урок 1' Русский 🇷🇺 Охрана природы. Урок 2' Русский 🇷🇺 Переход энергии и веществ' Русский 🇷🇺 Взаимосвязь компонентов экосистем' Русский 🇷🇺 Причины смены экосистем' Русский 🇷🇺 Открытия будущего Русский 🇷🇺 Охрана природы. Урок 1' Русский 🇷🇺 Охрана природы. Урок 2' Русский 🇷🇺 Многообразие животных организмов' Русский 🇷🇺 Многообразие живых организмов. Урок 2' Русский 🇷🇺 Открытия, изменившие мир. Урок 1' Русский 🇷🇺 Открытия, изменившие мир. Урок 2' Русский 🇷🇺 Табиғатты қорғау. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Өсімдіктердің алауантүрлілігі' Қазақша 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Болашақ жаңалықтары Қазақша 🇰🇿 Экожүйелер' Қазақша 🇰🇿 Тірі ағзалардың саналуандығы. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Энергия мен заттардың ауысуы' Қазақша 🇰🇿 Әлемді өзгерткен жаңалықтар. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Экожүйенің құрамдас бөліктерінің өзара байланысы' Қазақша 🇰🇿 Экожүйе ауысымдарының себептері' Қазақша 🇰🇿 Әлемді өзгерткен жаңалықтар. 2- сабақ Қазақша 🇰🇿 Болашақ жаңалықтары Қазақша 🇰🇿 Табиғатты қорғау. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жануарлардың алуантүрлілігі' Қазақша 🇰🇿 Тірі ағзалардың саналуандығы. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿