ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Физическая культура 2 класс

Класс: 2

Предмет: Физическая культура

Темы:

Техника безопасности. Самочувствие во время физической деятельности. Русский 🇷🇺 Простые элементы акробатических упражнений Русский 🇷🇺 Задания с гимнастическим инвентарем Русский 🇷🇺 Упражнения на развитие равновесия Русский 🇷🇺 Задания на прохождение дистанции' Русский 🇷🇺 Игры на развитие выносливости' Русский 🇷🇺 Динамика и передвижение в пространстве' Русский 🇷🇺 Игра, как средство развития физических качеств Русский 🇷🇺 Подвижные игры с предметами' Русский 🇷🇺 Развитие ловкости через физические упражнения' Русский 🇷🇺 Акробатикалық жаттығулардың қарапайым элементтері Қазақша 🇰🇿 2сабақ Қазақша 🇰🇿 Кеңістіктегі динамика және қозғалыс' Қазақша 🇰🇿 Қашықтықтан өтуге арналған тапсырмалар' Қазақша 🇰🇿 Төзімділікті дамытуға арналған ойындар' Қазақша 🇰🇿 Жаттығулар арқылы ептілікті дамыту Қазақша 🇰🇿 Заттармен орындалатын қимыл-қозғалыс ойындары' Қазақша 🇰🇿 Ойын – физикалық қасиеттерді дамыту құралы' Қазақша 🇰🇿 Тепе-теңдікті дамытуға арналған жаттығулар' Қазақша 🇰🇿 Қауіпсіздік техникасы. Дене шынықтырумен шұғылданған кездегі қалып-күй' Қазақша 🇰🇿