ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Геометрия 8 класс

Класс: 8

Предмет: Геометрия

Темы:

Метод координат на плоскости. Растояние между двумя точками на плоскости по их координатам' Русский 🇷🇺 Уравнение прямой. Урок 2 Русский 🇷🇺 Повторение. Площади четырёхугольников и треугольников Русский 🇷🇺 Уравнение окружности. Урок 3 Русский 🇷🇺 Решение задач в координатах. Урок 2 Русский 🇷🇺 Повторение. Площади четырёхугольников и треугольников Русский 🇷🇺 Координаты середины отрезка. Урок 2' Русский 🇷🇺 Растояние между двумя точками на плоскости по их координатам' Русский 🇷🇺 Координаты середины отрезка. Урок 1' Русский 🇷🇺 Уравнение окружности. Урок 1 Русский 🇷🇺 Решение задач в координатах. Урок 1 Русский 🇷🇺 Повторение. Решение прямоугольных треугольников Русский 🇷🇺 Координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении. Урок 2' Русский 🇷🇺 Уравнение прямой. Урок 1 Русский 🇷🇺 Уравнение окружности. Урок 2 Русский 🇷🇺 Повторение. Решение прямоугольных треугольников Русский 🇷🇺 Координаты точки, делящей отрезок в заданном отношении. Урок 1' Русский 🇷🇺 Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаттары. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Тікбұрышты үшбұрыштарды шешу Қазақша 🇰🇿 Жазықтықтағы координаттар әдісі Жазықтықта координаттарымен берілген екі нүктенің арақашықтығы' Қазақша 🇰🇿 Шеңбердің теңдеуі. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Түзудің теңдеуі. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кесінді ортасының координаттары. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Түзудің теңдеуі. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жазықтықта координаттарымен берілген екі нүктенің арақашықтығы' Қазақша 🇰🇿 Кесінді ортасының координаттары. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Төртбұрыш және үшбұрыш аудандары Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаттары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шеңбердің теңдеуі. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шеңбердің теңдеуі. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Төртбұрыш және үшбұрыш аудандары Қазақша 🇰🇿 Кесіндіні берілген қатынаста бөлетін нүктенің координаттары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿