ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Графика и проектирование 10ОГН класс

Класс: 10ОГН

Предмет: Графика и проектирование

Темы:

История и значение изображений Русский 🇷🇺 Методы выполнения графических изображений Русский 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 1 Русский 🇷🇺 Основные чертежные инструменты, способы работы и организация рабочего места. Урок 2 Русский 🇷🇺 Правила оформления чертежа (формат, масштаб, основная надпись) Русский 🇷🇺 Правила оформления чертежа (типы линий, шрифты чертежные) Русский 🇷🇺 Правила оформления чертежа (нанесение размеров) Русский 🇷🇺 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 1 Русский 🇷🇺 Деление отрезка, окружности и угла на равные части. Урок 2 Русский 🇷🇺 Сопряжение. Урок 1 Русский 🇷🇺 Сопряжение. Урок 2 Русский 🇷🇺 Основные методы проецирования Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1 Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2 Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 3 Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 4 Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 1. Повторение Русский 🇷🇺 Прямоугольное проецирование на две и три плоскости проекций. Урок 2. Повторение Русский 🇷🇺 Кескіннің мәні мен тарихы Қазақша 🇰🇿 Графикалық кескіндерді орындау әдістері Қазақша 🇰🇿 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Негізгі сызба құралдары, жұмыс әдістері және жұмыс орнын ұйымдастыру. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Сызбаны безендіру ережелері (пішім, масштаб, негізгі жазу) Қазақша 🇰🇿 Сызбаны безендіру ережелері (сызық түрлері, сызба қаріптері). Қазақша 🇰🇿 Тәжірбиелік жұмыс (сызық түрлері, сызба қаріптері, өлшемдерді түсіру). Қазақша 🇰🇿 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кесіндіні және шеңберді тең бөліктерге бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Түйіндесу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Түйіндесу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Проекциялаудың негізгі әдістері Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 1-сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Екі және үш проекция жазықтығына тікбұрышты проекциялау. 2-Сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿