ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп История Казахстана 5 класс

Класс: 5

Предмет: История Казахстана

Темы:

Исторические личности края: бии, батыры и акыны Русский 🇷🇺 Общественное устройство кангюев. Урок 1 Русский 🇷🇺 Общественное устройство кангюев. Урок 2 Русский 🇷🇺 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 1 Русский 🇷🇺 Материальная и духовная культура усунов и кангюев. Урок 2 Русский 🇷🇺 Сакская царица Томирис. Урок 1 Русский 🇷🇺 Сакская царица Томирис. Урок 2 Русский 🇷🇺 Подвиг Ширака Русский 🇷🇺 Борьба саков против армии Александра Македонского Русский 🇷🇺 Письменные источники об усунях. Урок 1 Русский 🇷🇺 Письменные источники об усунях. Урок 2 Русский 🇷🇺 Развитие городской культуры кангюев. Урок 1 Русский 🇷🇺 Развитие городской культуры кангюев. Урок 2 Русский 🇷🇺 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 1 Русский 🇷🇺 Царские курганы Шиликты и Бесшатыр. Урок 2 Русский 🇷🇺 Берельские курганы. Урок 1 Русский 🇷🇺 Берельские курганы. Урок 2 Русский 🇷🇺 Тасмолинская археологическая культура. Урок 1 Русский 🇷🇺 Тасмолинская археологическая культура. Урок 2 Русский 🇷🇺 Сақ патшайымы Томирис. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Сақ патшайымы Томирис. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шырақтың ерлігі Қазақша 🇰🇿 Сақтардың Александр Македонский әскеріне қарсы күресі Қазақша 🇰🇿 Үйсіндер туралы жазба деректер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үйсіндер туралы жазба деректер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қаңлылардың қалалық мәдениетінің дамуы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қаңлылардың қоғамдық құрылысы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шілікті және Бесшатыр патша қорғандары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Берел қорғандары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Берел қорғандары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Тасмола археологиялық мәдениеті. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Тасмола археологиялық мәдениеті. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Өңірдің тарихи тұлғалары: билер, батырлар және ақындар Қазақша 🇰🇿 Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үйсіндер мен қаңлылардың материалдық және рухани мәдениеті. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿