ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп История Казахстана 9 класс

Класс: 9

Предмет: История Казахстана

Темы:

Национальная идея «Мәңгілік Ел» Русский 🇷🇺 Казахстан – субъект международного права' Русский 🇷🇺 Стратегии «Казахстан-2030, 2050» Русский 🇷🇺 Развитие образования, науки и культуры в годы независимости Русский 🇷🇺 Социально-демографические процессы в первые годы Независимости' Русский 🇷🇺 Роль религии в современном казахстанском обществе Русский 🇷🇺 Казахстан на начальном этапе «перестройки»' Русский 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахстана с 1997 года. Урок 1' Русский 🇷🇺 Провозглашение Независимости Республики Казахстан. Урок 2' Русский 🇷🇺 Казахстан в системе международных отношений. Урок 2 Русский 🇷🇺 Национальная идея «Мәңгілік Ел» Русский 🇷🇺 Стратегии «Казахстан-2030, 2050» Русский 🇷🇺 Декабрьские события 1986 года в Казахстане' Русский 🇷🇺 Провозглашение Независимости Республики Казахстан. Урок 1' Русский 🇷🇺 Роль религии в современном казахстанском обществе Русский 🇷🇺 Социально-экономическое развитие Казахстана с 1997 года. Урок 2' Русский 🇷🇺 Развитие образования, науки и культуры в годы независимости Русский 🇷🇺 Экономическое развитие Казахстана в первые годы Независимости' Русский 🇷🇺 Казахстан в системе международных отношений. Урок 1' Русский 🇷🇺 «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақша 🇰🇿 Қазақстан – халықаралық құқық субеъектісі' Қазақша 🇰🇿 Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы әлеуметтік-демографиялық процестер' Қазақша 🇰🇿 Тәуелсіздік жылдарындағы білім мен ғылымның және мәдениеттің дамуы Қазақша 🇰🇿 Қазақстан «Қайта құрудың» бастапқы кезеңінде' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы Қазақша 🇰🇿 «Қазақстан – 2030, 2050» стратегиялары Қазақша 🇰🇿 Қазақстандағы 1986 жылғы Желтоқсан оқиғалары' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің жариялануы. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік- экономикалық дамуы. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Діннің қазіргі Қазақстан қоғамындағы рөлі' Қазақша 🇰🇿 Қазақстанның 1997 жылдан бастап әлеуметтік- экономикалық дамуы. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы Қазақстанның экономикалық дамуы' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық қатынастар жүйесіндегі Қазақстан. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿