ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 1 класс

Класс: 1

Предмет: Математика

Темы:

Сложение и вычитание с помощью числового луча' Русский 🇷🇺 Чертим фигуры на точечной бумаге Русский 🇷🇺 Сравнение двузначных чисел' Русский 🇷🇺 Построение диаграмм и пиктограмм Русский 🇷🇺 Объединение двух множеств. Часть множества Русский 🇷🇺 Считай по два' Русский 🇷🇺 Кривая. Замкнутые и незамкнутые линии Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Цена товара Русский 🇷🇺 Задачи о покупках Русский 🇷🇺 Пиктограмма Русский 🇷🇺 Решение задач с помощью таблицы Русский 🇷🇺 Множества Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Длина. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Решение задач Русский 🇷🇺 Обобщение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Пиктограмма Русский 🇷🇺 Длина. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Объединение двух множеств. Часть множества Русский 🇷🇺 Масса. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Прямая. Отрезок. Ломаная Русский 🇷🇺 Логические задания Русский 🇷🇺 Вычитание чисел в пределах 20' Русский 🇷🇺 Дороже-дешевле Русский 🇷🇺 Присчитываем и отсчитываем по два' Русский 🇷🇺 Решение задач с помощью таблицы Русский 🇷🇺 Цена товара Русский 🇷🇺 Объём. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Деньги. Тенге' Русский 🇷🇺 Решение логических задач Русский 🇷🇺 Кривая. Замкнутые и незамкнутые линии Русский 🇷🇺 Объём. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Обобщение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Двузначные числа' Русский 🇷🇺 Множества Русский 🇷🇺 Решение задач Русский 🇷🇺 Прямая. Отрезок. Ломаная Русский 🇷🇺 Решение логических задач Русский 🇷🇺 Сложение чисел в пределах 20' Русский 🇷🇺 Чертим фигуры на точечной бумаге Русский 🇷🇺 Монеты' Русский 🇷🇺 Сравнение множеств. Равные множества Русский 🇷🇺 Масса. Измерение и сравнение Русский 🇷🇺 Разрядные слагаемые' Русский 🇷🇺 Сравнение множеств. Равные множества Русский 🇷🇺 Диаграмма Қазақша 🇰🇿 Екі жиынның қиылысуы. Жиынның бөлігі Қазақша 🇰🇿 Сан сәулесі көмегімен қосу және азайту' Қазақша 🇰🇿 Екі жиынның қиылысуы. Жиынның бөлігі Қазақша 🇰🇿 Сатып алу жайлы есептер Қазақша 🇰🇿 Түзу. Кесінді. Сынық сызық Қазақша 🇰🇿 Ақша.Теңге Қазақша 🇰🇿 Екітаңбалы сандарды салыстыру' Қазақша 🇰🇿 2-ден топтап санау' Қазақша 🇰🇿 Жиындарды салыстыру. Тең жиындар Қазақша 🇰🇿 Диаграмма және пиктограмма салу Қазақша 🇰🇿 Пиктограмма Қазақша 🇰🇿 Логикалық есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Логикалық есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Логикалық тапсырмалар Қазақша 🇰🇿 Кесте көмегімен есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Ұзындық. Өлшеу және салыстыру Қазақша 🇰🇿 Масса. Өлшеу және салыстыру Қазақша 🇰🇿 Жалпылау және алған білімді бекіту Қазақша 🇰🇿 Көлем. Өлшеу және салыстыру Қазақша 🇰🇿 Қисық. Тұйықталған және тұйықталмаған сызықтар Қазақша 🇰🇿 Сатып алу жайлы есептер Қазақша 🇰🇿 Монеталар Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Ақша айырбастау Қазақша 🇰🇿 Қымбат-арзан Қазақша 🇰🇿 Жиындар Қазақша 🇰🇿 20 көлеміндегі сандарды азайту' Қазақша 🇰🇿 Фигураларды нүктелі қағазда кескіндеу Қазақша 🇰🇿 2-ден топтап кеміту және кері санау' Қазақша 🇰🇿 Логикалық тапсырмалар Қазақша 🇰🇿 Жиындар Қазақша 🇰🇿 Кесте көмегімен есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Қымбат-арзан Қазақша 🇰🇿 Диаграмма және пиктограмма салу Қазақша 🇰🇿 Жиындарды салыстыру. Тең жиындар Қазақша 🇰🇿 Пиктограмма Қазақша 🇰🇿 Екітаңбалы сандар' Қазақша 🇰🇿 Диаграмма Қазақша 🇰🇿 Өткенді қайталау және бекіту Қазақша 🇰🇿 Тауардың бағасы Қазақша 🇰🇿 Диаграмма Қазақша 🇰🇿 20 көлеміндегі сандарды қосу' Қазақша 🇰🇿 Разрядтық қосылғыштар' Қазақша 🇰🇿