ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 2 класс

Класс: 2

Предмет: Математика

Темы:

Числа от 0 до 10. Числа от 11 до 20. Круглые десятки. 100 Русский 🇷🇺 Числа от 21 до 100 Русский 🇷🇺 Десятичный состав двузначных чисел Русский 🇷🇺 Разрядный состав двузначных чисел Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Сложение с переходом через десяток Русский 🇷🇺 Вычитание с переходом через десяток Русский 🇷🇺 Состав числа 11 Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Состав числа 12 Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Состав числа 13 Русский 🇷🇺 Состав числа 14 Русский 🇷🇺 Состав чисел 15, 16 Русский 🇷🇺 Состав чисел 17, 18 Русский 🇷🇺 Таблица сложения и вычитания чисел в пределах 20 Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 1 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 2 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 3 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 4 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание в пределах 100. Урок 5 Русский 🇷🇺 Переместительное и сочетательное свойства сложения Русский 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 1 Русский 🇷🇺 Задачи в 1 и 2 действия. Урок 2 Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Измерительные приборы Русский 🇷🇺 Метр Русский 🇷🇺 Центнер Русский 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 1 Русский 🇷🇺 Действия с величинами. Урок 2 Русский 🇷🇺 Задачи в одно и два действия. Урок 2. Повторение Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного. Повторение Русский 🇷🇺 Измерительные приборы. Повторение Русский 🇷🇺 Метр. Повторение Русский 🇷🇺 0-ден 10-ға дейінгі сандар.11-ден 20-ға дейінгі сандар.Толық ондықтар. 100 саны. Қазақша 🇰🇿 21-ден 100-ге дейінгі сандар Қазақша 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың ондық құрамы Қазақша 🇰🇿 Екі таңбалы сандардың разрядтық құрамы Қазақша 🇰🇿 Қорытындылау, қайталау. Қазақша 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы қосу Қазақша 🇰🇿 Ондықтан аттап өту арқылы азайту Қазақша 🇰🇿 11 санының құрамы Қазақша 🇰🇿 Өткенді бекіту Қазақша 🇰🇿 12 санының құрамы Қазақша 🇰🇿 Өткенді бекіту Қазақша 🇰🇿 13 санының құрамы Қазақша 🇰🇿 14 санының құрамы Қазақша 🇰🇿 15,16 сандарының құрамы Қазақша 🇰🇿 17,18 сандарының құрамы Қазақша 🇰🇿 20 көлеміндегі сандарды қосу және азайту кестесі Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау Қазақша 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 100 көлеміндегі ауызша қосу және азайту. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қосудың ауыстырымдылық және терімділік қасиеті Қазақша 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау Қазақша 🇰🇿 Өлшеу құралдары Қазақша 🇰🇿 Метр Қазақша 🇰🇿 Центнер Қазақша 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шамалар мен амалдар орындау. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бір және екі амалмен орындалатын есептер. 2-сабақ. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Өлшеу құралдары. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Метр. Қайталау Қазақша 🇰🇿