ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 2 класс

Класс: 2

Предмет: Математика

Темы:

Таблица умножения на 3. Закрепление Русский 🇷🇺 Решение задач. Урок 2' Русский 🇷🇺 Задачи с прямыми и косвенными вопросами' Русский 🇷🇺 Решение задач. Урок 1' Русский 🇷🇺 Решение задач. Урок 1' Русский 🇷🇺 Тенге. Монеты и купюры Русский 🇷🇺 Цена. Количество. Стоимость Русский 🇷🇺 Решение задач. Урок 2' Русский 🇷🇺 Закрепление. Урок 1' Русский 🇷🇺 Числовые и буквенные выражения Русский 🇷🇺 Закрепление. Урок 2' Русский 🇷🇺 Действия с 1 Русский 🇷🇺 Уравнения на умножение и деление Русский 🇷🇺 Счёт равными группами. Деление на равные группы Русский 🇷🇺 Умножение Русский 🇷🇺 Деление Русский 🇷🇺 Связь умножения и деления. Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 2 Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 3 Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 4 Русский 🇷🇺 Решение уравнений на умножение и деление Русский 🇷🇺 Решение уравнений' Русский 🇷🇺 Задачи на умножение и деление' Русский 🇷🇺 Решение задач на кратное сравнение' Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 4. Закрепление Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 5 Русский 🇷🇺 Множества и операции над ними Русский 🇷🇺 Таблица умножения на 5. Закрепление Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Умножение на 2, 3, 4, 5. Закрепление Русский 🇷🇺 Виды углов. Многоугольники Русский 🇷🇺 Виды многоугольников. Свойства квадрата и прямоугольника Русский 🇷🇺 Построение фигур Русский 🇷🇺 Построение углов и фигур Русский 🇷🇺 Последовательности фигур Русский 🇷🇺 Закрепление Русский 🇷🇺 Переместительное свойство умножения Русский 🇷🇺 Чётные и нечётные числа Русский 🇷🇺 5-ке көбейту кестесі Қазақша 🇰🇿 4-ке көбейту кестесі Қазақша 🇰🇿 3-ке көбейту кестесі Қазақша 🇰🇿 4-ке көбейту кестесі. Бекіту Қазақша 🇰🇿 Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулерді шешу' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Тура және жанама тұжырымдармен берілген есептер' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бұрыштардың түрлері. Көпбұрыштар Қазақша 🇰🇿 Тең топтармен санау. Тең топтарға бөлу Қазақша 🇰🇿 Көбейту Қазақша 🇰🇿 Бөлу Қазақша 🇰🇿 2-ге көбейту кестесі Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бекіту. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бекіту. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 5-ке көбейту кестесі. Бекіту Қазақша 🇰🇿 Теңдеулерді шешу' Қазақша 🇰🇿 Көбейту мен бөлуге берілген есептер' Қазақша 🇰🇿 Еселік салыстыруға берілген есептерді шығару' Қазақша 🇰🇿 Тенге. Монеталар және және купюралар' Қазақша 🇰🇿 Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Баға. Мөлшер (сан). Құн' Қазақша 🇰🇿 Көбейту мен бөлуге берілген теңдеулер' Қазақша 🇰🇿 Жиындар және оларға амалдар қолдану' Қазақша 🇰🇿 Бекіту' Қазақша 🇰🇿 2, 3, 4, 5 сандарына көбейту кестесі. Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Санды және әріпті өрнектер' Қазақша 🇰🇿 1 санымен амалдар орындау' Қазақша 🇰🇿 Көпбұрыштардың түрлері. Шаршы мен тіктөртбұрыштың қасиеттері Қазақша 🇰🇿 Фигураларды салу Қазақша 🇰🇿 Бұрыштар мен фигураларды салу Қазақша 🇰🇿 Фигуралардың бірізділігі Қазақша 🇰🇿 Бекіту Қазақша 🇰🇿 Жұп және тақ сандар Қазақша 🇰🇿 3-ке көбейту кестесі. Бекіту Қазақша 🇰🇿 Көбейтудің ауыстырымдылық қасиеті Қазақша 🇰🇿 Көбейту мен бөлудің байланысы Қазақша 🇰🇿