ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 3 класс

Класс: 3

Предмет: Математика

Темы:

Трёхзначные числа Русский 🇷🇺 Сумма разрядных слагаемых Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 1 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 2 Русский 🇷🇺 Устное сложение и вычитание трехзначных чисел. Урок 3 Русский 🇷🇺 Счет тысячами до 1 000 000 Русский 🇷🇺 Счет тысячами до 1000 000. Последовательность чисел Русский 🇷🇺 Модели многозначных чисел. Последовательность чисел Русский 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 1 Русский 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 2 Русский 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 3 Русский 🇷🇺 Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Урок 4 Русский 🇷🇺 Закрепление. Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел. Последовательность чисел Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение. Алгоритм сложения и вычитания трехзначных чисел Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Свойство единицы при выполнении умножения и деления Русский 🇷🇺 Свойство 0 при выполнении умножения и деления. Невозможность деления числа на 0 Русский 🇷🇺 Действия с 0 и 1. Нахождение значений выражений со скобками Русский 🇷🇺 Моделирование задач. Урок 1 Русский 🇷🇺 Моделирование задач. Урок 2 Русский 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 1 Русский 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 2 Русский 🇷🇺 Площадь. Единицы площади. Урок 3 Русский 🇷🇺 Зависимость между величинами Русский 🇷🇺 Объединение и пересечение двух множеств. Урок 1 Русский 🇷🇺 Объединение и пересечение двух множеств. Урок 2 Русский 🇷🇺 Дерево возможностей. Урок 1 Русский 🇷🇺 Дерево возможностей. Урок 2 Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение Русский 🇷🇺 Обобщение Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 6. Задача в косвенной форме Русский 🇷🇺 Формулы Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 7 Русский 🇷🇺 Закрепление. Таблица умножения и деления на 6 и 7 Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 8 и 9 Русский 🇷🇺 Закрепление таблицы умножения и деления. Решение задач с косвенными вопросами Русский 🇷🇺 Решение задач Русский 🇷🇺 Обобщение и повторение. Решение задач Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 6. Задача в косвенной форме. Повторение Русский 🇷🇺 Формулы. Повторение Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 7. Повторение Русский 🇷🇺 Закрепление. Таблица умножения и деления на 6 и 7. Повторение Русский 🇷🇺 Таблица умножения и деления на 8 и 9. Повторение Русский 🇷🇺 Үштаңбалы сандар Қазақша 🇰🇿 Разрядтық қосылғыштардың қосындысы Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды ауызша қосу және азайту. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау. Қазақша 🇰🇿 1 000 000-ға дейін мыңдықтармен санау. Сандар тізбегі Қазақша 🇰🇿 Көптаңбалы сандардың моделі.Сандар тізбегі Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері.1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері.2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бекіту. Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері. Сандар тізбегі Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Үштаңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмдері Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу амалдарын орындаудағы 1 санының қасиеті Қазақша 🇰🇿 Көбейту жіне бөлу амалдарын орындау кезіндегі 0-дің қасиеті. Санды 0-ге бөлуге болмайтындығы Қазақша 🇰🇿 0 және 1 санымен амалдар орындау. Жақшалы өрнектердің мәнін табу Қазақша 🇰🇿 Есепті модельдеу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Есепті модельдеу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Аудан. Ауданның өлшем бірліктері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шамалар арасындағы тәуелділік Қазақша 🇰🇿 Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Екі жиынның бірігуі және қиылысуы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мүмкіндіктер ағашы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мүмкіндіктер ағашы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Мүмкіндіктер ағашы Қазақша 🇰🇿 Қайталау және қорытындылау. Қазақша 🇰🇿 6 санына көбейту және бөлу кестесі. Қазақша 🇰🇿 Формулалар Қазақша 🇰🇿 7 санына көбейту және бөлу кестесі Қазақша 🇰🇿 Бекіту. 6 мен 7 сандарына көбейту және бөлу кестесі Қазақша 🇰🇿 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі Қазақша 🇰🇿 Көбейту кестесін бекіту. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығару Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Қорытындылау және қайталау. Есептер шығару Қазақша 🇰🇿 Қорытындылау және қайталау Қазақша 🇰🇿 6 санына көбейту және бөлу кестесі.. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Формулалар . Қайталау Қазақша 🇰🇿 7 санына көбейту және бөлу кестесі. Қайталау Қазақша 🇰🇿 Бекіту сабағы. 6 мен 7 сандарына көбейту және бөлу кестесі . Қайталау Қазақша 🇰🇿 8 және 9 сандарына көбейту және бөлу кестесі. Қайталау Қазақша 🇰🇿