ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 3 класс

Класс: 3

Предмет: Математика

Темы:

Уравнения сложной структуры. Закрепление Русский 🇷🇺 Решение уравнений Русский 🇷🇺 Решение уравнений. Обобщение Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Закрепление' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Закрепление' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Урок 1' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Урок 2' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Урок 3' Русский 🇷🇺 Письменное деление с остатком. Урок 1' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Урок 4' Русский 🇷🇺 Применение алгоритма умножения и деления. Урок 5' Русский 🇷🇺 Обобщение изученного' Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного' Русский 🇷🇺 Уравнения сложной структуры. Урок 1 Русский 🇷🇺 Свойства деления Русский 🇷🇺 Деление с остатком на однозначное число. Урок 1 Русский 🇷🇺 Деление с остатком на однозначное число. Урок 2 Русский 🇷🇺 Внетабличное деление в случаях вида 75 : 15 Русский 🇷🇺 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 3 Русский 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Закрепление Русский 🇷🇺 Обобщение изученного Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 лгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 2' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деление с одним переходом через разряд. Урок 4' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 1' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 3' Русский 🇷🇺 Письменное деление с остатком. Урок 3' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с двумя переходами через разряд. Урок 4' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 1' Русский 🇷🇺 Письменное деление с остатком. Урок 2' Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 2' Русский 🇷🇺 Письменное умножение двузначного числа на однозначное. Урок 1 Русский 🇷🇺 Алгоритм письменного умножения и деления с одним переходом через разряд. Урок 3' Русский 🇷🇺 Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд Русский 🇷🇺 Куб Русский 🇷🇺 Письменное деление двузначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Русский 🇷🇺 Прямоугольный параллелепипед Русский 🇷🇺 Письменное деление трёхзначного числа на однозначное без перехода через разряд Русский 🇷🇺 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 1 Русский 🇷🇺 Письменное деление трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Письменное умножение двузначного числа на однозначное. Урок 2 Русский 🇷🇺 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд Русский 🇷🇺 Письменное умножение трехзначного числа на однозначное без перехода через разряд. Закрепление Русский 🇷🇺 Свойства умножения Русский 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Урок 1 Русский 🇷🇺 Внетабличное умножение и деление. Урок 2 Русский 🇷🇺 Уравнения сложной структуры. Урок 2 Русский 🇷🇺 Куб. Прямоугольный параллелепипед. Урок 2 Русский 🇷🇺 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қалдықпен жазбаша бөлу. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Теңдеулерді шешу Қазақша 🇰🇿 Қалдықпен жазбаша бөлу. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. Бекіту Қазақша 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 2-сабақ ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту Қазақша 🇰🇿 Білімді жалпылау Қазақша 🇰🇿 Теңдеулерді шешу. Жалпылау Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. Бекіту ' Қазақша 🇰🇿 Куб (текше) Қазақша 🇰🇿 Тікбұрышты параллепипед Қазақша 🇰🇿 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Көбейтудің қасиеттері Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бөлудің қасиеттері Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Біртаңбалы санға қалдықпен бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кестеден тыс көбейту және бөлу. Бекіту Қазақша 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Құрылымы күрделі теңдеулер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 4-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Көбейту және бөлу алгоритмін қолдану. 5-сабақ ' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді жалпылау' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан екі рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу. Бекіту ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша бөлу. Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту' Қазақша 🇰🇿 Қалдықпен жазбаша бөлу. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Екітаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Разрядтан аттамай үштаңбалы санды біртаңбалы санға жазбаша көбейту' Қазақша 🇰🇿 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Куб. Тікбұрышты параллепипед. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 75:15 түріндегі жағдайда кестеден тыс бөлу Қазақша 🇰🇿 Разрядтан бір рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу алгоритмі. 4-сабақ' Қазақша 🇰🇿