ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 4 класс

Класс: 4

Предмет: Математика

Темы:

Окружность и круг. Урок 2' Русский 🇷🇺 Повторение изученного' Русский 🇷🇺 Повторение изученного в 3 четверти' Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного в 3 четверти' Русский 🇷🇺 Задачи на проценты' Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание дробей. Урок 1' Русский 🇷🇺 Решение задач на нахождение целого по его части' Русский 🇷🇺 Повторение. Решение задач' Русский 🇷🇺 Повторение и обобщение изученного' Русский 🇷🇺 Окружность и круг. Урок 1' Русский 🇷🇺 Решение геометрических задач' Русский 🇷🇺 Решение задач на движение Русский 🇷🇺 Движение вдогонку и с отставанием Русский 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 2 Русский 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 1 Русский 🇷🇺 Решение задач. Графики Русский 🇷🇺 Комбинации предметов Русский 🇷🇺 Задачи на выполнение работы. Урок 1 Русский 🇷🇺 Повторение. Решение задач' Русский 🇷🇺 Дроби. Закрепление ' Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание дробей. Урок 2' Русский 🇷🇺 Задачи на нахождение части от целого' Русский 🇷🇺 Действия с дробями' Русский 🇷🇺 Решение задач на нахождение части от целого' Русский 🇷🇺 Дроби. Смешанные числа' Русский 🇷🇺 Нахождение целого по его части' Русский 🇷🇺 Дроби. Повторение' Русский 🇷🇺 Комбинаторные задачи Русский 🇷🇺 Правильные и неправильные дроби' Русский 🇷🇺 Повторение и закрепление изученного Русский 🇷🇺 Решение комбинаторных задач Русский 🇷🇺 Процент Русский 🇷🇺 Проценты Русский 🇷🇺 Проценты. Решение задач Русский 🇷🇺 Дроби. Сравнение дробей Русский 🇷🇺 Высказывания. Обобщение Русский 🇷🇺 Логические задачи. Урок 1 Русский 🇷🇺 Логические задачи. Урок 2 Русский 🇷🇺 Решение задач. Круговая диаграмма Русский 🇷🇺 Решение задач. Урожайность. Урок 1 Русский 🇷🇺 Решение задач. Урожайность. Урок 2 Русский 🇷🇺 Задачи на выполнение работы. Урок 2 Русский 🇷🇺 Движение вдогонку. Урок 2 Русский 🇷🇺 Задачи на движение вдогонку. Графики движения Русский 🇷🇺 Движение с отставанием. Урок 3 Русский 🇷🇺 Высказывания. Истинность и ложность Русский 🇷🇺 Повторение. Решение задач Русский 🇷🇺 Истинные и ложные высказывания Русский 🇷🇺 Движение вдогонку. Урок 1 Русский 🇷🇺 Бөлшектер. Қайталау' Қазақша 🇰🇿 Бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Бөлшектерге амалдар қолдану' Қазақша 🇰🇿 Дұрыс және бұрыс бөлшектер' Қазақша 🇰🇿 Бөлшектер. Аралас сандар' Қазақша 🇰🇿 Пайыздар. Есептер шығару' Қазақша 🇰🇿 Қалып қою қозғалысы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Комбинаторлық есептер ' Қазақша 🇰🇿 Комбинаторлық есептерді шығару' Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Есептер шығару' Қазақша 🇰🇿 Пайыз' Қазақша 🇰🇿 Пікірлер. Пікірлердің ақиқаттығы және жалғандығы Қазақша 🇰🇿 Қалып қою қозғалысы. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бөлшектер. Бекіту' Қазақша 🇰🇿 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептер' Қазақша 🇰🇿 Бүтіннің бөлігін табуға берілген есептерді шығару ' Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Есептер шығару ' Қазақша 🇰🇿 Бөлігі бойынша бүтінді табу' Қазақша 🇰🇿 Бөлігі бойынша бүтінді табуға берілген есептерді шығару' Қазақша 🇰🇿 Қайталау. Есептер шығару' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. Дөңгелек диаграмма Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және жалпылау' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. Түсімділік. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шеңбер және дөңгелек. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. Түсімділік. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Шеңбер және дөңгелек. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Есептер шығару. Графиктер Қазақша 🇰🇿 Жұмысқа берілген есептер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қуып жету қозғалысы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Геометриялық есептерді шығару' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау' Қазақша 🇰🇿 3 тоқсанда үйренгендерді қайталау' Қазақша 🇰🇿 3 тоқсанда үйренгендерді қайталау және жалпылау' Қазақша 🇰🇿 Пайыздар' Қазақша 🇰🇿 Пайызға берілген есептер' Қазақша 🇰🇿 Бөлшектер. Бөлшектерді салыстыру ' Қазақша 🇰🇿 Пікірлер. Жалпылау' Қазақша 🇰🇿 Бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Логикалық есептер. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Логикалық есептер. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Нәрселердің комбинациясы' Қазақша 🇰🇿 Үйренгендерді қайталау және бекіту' Қазақша 🇰🇿 Жұмысқа берілген есептер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қуып жету қозғалысына берілген есептер. Қозғалыс графиктері Қазақша 🇰🇿 Қалып қою қозғалысы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қуып жету және қалып қою қозғалысы Қазақша 🇰🇿 Қозғалысқа берілген есептерді шығару Қазақша 🇰🇿 Ақиқат және жалған пікірлер Қазақша 🇰🇿 Қуып жету қозғалысы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿