ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Математика 5 класс

Класс: 5

Предмет: Математика

Темы:

Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 2' Русский 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 3' Русский 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 4' Русский 🇷🇺 Множество. Элементы множества. Изображение множеств' Русский 🇷🇺 Отношения между множествами. Подмножество' Русский 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 3 Русский 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 2 Русский 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 3 Русский 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 5 Русский 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 1 Русский 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 4' Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 1' Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 3' Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 3' Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 4' Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 5' Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 6' Русский 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 2' Русский 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 3 Русский 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 1 Русский 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 2 Русский 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 1 Русский 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 1 Русский 🇷🇺 Задачи на совместную работу. Урок 4 Русский 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 2 Русский 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 4 Русский 🇷🇺 Десятичная дробь. Чтение и запись десятичных дробей. Перевод десятичной дроби в обыкновенную дробь. Урок 5 Русский 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 3' Русский 🇷🇺 Умножение и деление десятичных дробей на 10; 100; 1000;... и на 0,1; 0,01; 0,001;.... Урок 4' Русский 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 1' Русский 🇷🇺 Округление десятичных дробей. Урок 2' Русский 🇷🇺 Решение текстовых задач. Последовательности, состоящие из дробей. Урок 1' Русский 🇷🇺 Изображение десятичных дробей на координатном луче. Сравнение десятичных дробей. Урок 3 Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 2 Русский 🇷🇺 Объединение и пересечение множеств. Урок 1' Русский 🇷🇺 Объединение и пересечение множеств. Урок 2' Русский 🇷🇺 Решение текстовых задач. Урок 1' Русский 🇷🇺 Решение текстовых задач. Урок 2' Русский 🇷🇺 Задачи на нахождение дроби от числа и числа по его дроби. Урок 2 Русский 🇷🇺 Сложение и вычитание десятичных дробей. Урок 4' Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 5 Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 6 Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 1 Русский 🇷🇺 Деление десятичной дроби на натуральное число. Деление десятичных дробей. Урок 2 Русский 🇷🇺 |Умножение и деление десятичных дробей на 10 100 1000... и на 0,1 0,01 0,001.... Урок 1| Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 1 Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 2 Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 3 Русский 🇷🇺 Умножение десятичной дроби на натуральное число. Умножение десятичных дробей. Урок 4 Русский 🇷🇺 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 3-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 4-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Санның бөлігін және бөлігі бойынша санды табуға берілген есептер. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді 10; 100; 1000... және 0,1; 0,01; 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 4-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. Бөлшектерден тұратын сандар тізбектері. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' Қазақша 🇰🇿 Жиын. Жиынның элементтері. Жиындарды кескіндеу Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді дөңгелектеу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Бірлесіп орындалатын жұмыстарға қатысты есептер. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшек. Ондық бөлшектерді оқу және жазу. Ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдыру. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді координаттық сәуледе кескіндеу. Ондық бөлшектерді салыстыру. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 6-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшектерді қосу және азайту. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Жиындардың бірігуі мен қиылысуы. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Мәтіндік есептерді шығару. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 3-сабақ| Қазақша 🇰🇿 Жиындар арасындағы қатынастар. Ішкі жиын' Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға бөлу. Ондық бөлшекті ондық бөлшекке бөлу. 6-сабақ Қазақша 🇰🇿 |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 1-сабақ| Қазақша 🇰🇿 |Ондық бөлшектерді 10 100 1000... және 0,1 0,01 0,001... сандарына көбейту және бөлу. 2-сабақ| Қазақша 🇰🇿 Ондық бөлшекті натурал санға көбейту. Ондық бөлшектерді көбейту. 5-сабақ Қазақша 🇰🇿