ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Основы права 11ОГН класс

Класс: 11ОГН

Предмет: Основы права

Темы:

Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 2 Русский 🇷🇺 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 1' Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 3 Русский 🇷🇺 Основы искового производства. Урок 1' Русский 🇷🇺 Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях. Урок 2' Русский 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 3 Русский 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 3 Русский 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 2' Русский 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 1' Русский 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 1 Русский 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в административно-процессуальном праве. Урок 2' Русский 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 3 Русский 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 1' Русский 🇷🇺 Понятие и основы деятельности суда присяжных заседателей' Русский 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 2' Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 2 Русский 🇷🇺 Основы искового производства. Урок 2' Русский 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 1 Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 3 Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 4 Русский 🇷🇺 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 1' Русский 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 3 Русский 🇷🇺 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 2' Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 1 Русский 🇷🇺 Уголовное преследование как институт уголовно-процессуального права. Урок 2' Русский 🇷🇺 Способы защиты гражданских прав в Республике Казахстан. Урок 3 Русский 🇷🇺 Производство по делам уголовных правонарушений несовершеннолетних. Урок 1' Русский 🇷🇺 Реализация норм международного права в правовой системе Республики Казахстан. Урок 2 Русский 🇷🇺 Реализация прав гражданина Республики Казахстан на основе международных актов. Урок 4 Русский 🇷🇺 Основы судебного разбирательства в гражданско-процессуальном праве. Урок 1' Русский 🇷🇺 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Алқабилер соты ұғымы және оның қызметінің негіздері' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасында азаматтық құқықтарды қорғау әдістері. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Талап қою іс жүргізуінің негіздері. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Әкімшілік құқық бұзушылық бойынша істерді қарастыратын уәкілетті органдар. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Әкімшілік іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Халықаралық актілер негізінде Қазақстан Республикасы азаматтары құқығының жүзеге асырылуы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қылмыстық қудалау – қылмыстық іс жүргізу құқығының институты. 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Кәмелетке толмағандардың қылмыстық құқық бұзушылығы бойынша іс жүргізу. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Қазақстан Республикасының құқықтық жүйесінде халықаралық құқық нормаларын іске асыру. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Азаматтық іс жүргізу құқығындағы соттық талқылаудың негіздері. 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿