ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Всемирная история 10ОГН класс

Класс: 10ОГН

Предмет: Всемирная история

Темы:

Понятие государства. Теории происхождения государства. Урок 1 Русский 🇷🇺 Понятие государства. Теории происхождения государства. Урок 2 Русский 🇷🇺 Эволюция форм государства: от древности до современности. Урок 1 Русский 🇷🇺 Эволюция форм государства: от древности до современности. Урок 2 Русский 🇷🇺 Типы политических режимов. Урок 1 Русский 🇷🇺 Типы политических режимов. Урок 2 Русский 🇷🇺 Образование мировых империй в эпоху античности. Урок 1 Русский 🇷🇺 Образование мировых империй в эпоху античности. Урок 2 Русский 🇷🇺 Завоевательные походы гуннов как один из факторов перехода от античности к средневековью. Урок 1 Русский 🇷🇺 Завоевательные походы гуннов как один из факторов перехода от античности к средневековью. Урок 2 Русский 🇷🇺 Арабские завоевания и Крестовые походы. Урок 2 Русский 🇷🇺 Исследовательская работа: Способы решения социально-экономических и политических проблем. Урок 3 Русский 🇷🇺 Исследовательская работа: Способы решения социально-экономических и политических проблем. Урок 4 Русский 🇷🇺 Революции новейшего времени: причины и последствия. Урок 2 Русский 🇷🇺 Исследовательская работа: Способы решения социально-экономических и политических проблем. Урок 1 Русский 🇷🇺 Исследовательская работа: Способы решения социально-экономических и политических проблем. Урок 2 Русский 🇷🇺 Влияние мировых войн ХХ века на систему международных отношений. Урок 3 Русский 🇷🇺 Буржуазные революции - катализатор формирования индустриального общества. Урок 1 Русский 🇷🇺 Буржуазные революции - катализатор формирования индустриального общества. Урок 2 Русский 🇷🇺 Социалистическая революция как радикальный способ реализации идеи социального равенства. Урок 1 Русский 🇷🇺 Социалистическая революция как радикальный способ реализации идеи социального равенства. Урок 2 Русский 🇷🇺 Революции новейшего времени: причины и последствия. Урок 1 Русский 🇷🇺 Арабские завоевания и Крестовые походы. Урок 1 Русский 🇷🇺 Влияние походов Чингисхана на изменение карты Евразии. Урок 1 Русский 🇷🇺 Влияние походов Чингисхана на изменение карты Евразии. Урок 2 Русский 🇷🇺 Влияние походов Наполеона на изменение Европы. Урок 1 Русский 🇷🇺 Влияние походов Наполеона на изменение Европы. Урок 2 Русский 🇷🇺 Влияние мировых войн ХХ века на систему международных отношений. Урок 1 Русский 🇷🇺 Влияние мировых войн ХХ века на систему международных отношений. Урок 2 Русский 🇷🇺 Қазіргі кездегі революциялар: себептері мен салдары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мемлекет түсінігі. Мемлекеттің пайда болу теориялары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мемлекет түсінігі. Мемлекеттің пайда болу теориялары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мемлекет формаларының эволюциясы: ежелгі кезеңнен бүгінгі күнге дейін. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Мемлекет формаларының эволюциясы: ежелгі кезеңнен бүгінгі күнге дейін. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Саяси режимдердің типтері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Саяси режимдердің типтері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Антикалық кезеңдегі әлемдік империялардың қалыптасуы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Антикалық кезеңдегі әлемдік империялардың қалыптасуы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ғұндардың жаулап алушылық жорықтары ежелгі заманнан ортағасырларға өтудің бір факторы ретінде. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Ғұндардың жаулап алушылық жорықтары ежелгі заманнан ортағасырларға өтудің бір факторы ретінде. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Араб шапқыншылықтары мен Крест жорықтары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Буржуазиялық революциялар – индустриалды қоғамның құрылуының катализаторы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Араб шапқыншылықтары мен Крест жорықтары. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Еуразия картасының өзгеруіне Шыңғысхан жорықтарының ықпалы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Еуразия картасының өзгеруіне Шыңғысхан жорықтарының ықпалы. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Еуропаның өзгеруіне Наполеон жорықтарының әсері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Еуропаның өзгеруіне Наполеон жорықтарының әсері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 ХХ ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Социалистік революция әлеуметтік теңдік идеяларын жүзеге асырудың радикалды әдісі ретінде. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 ХХ ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Социалистік революция әлеуметтік теңдік идеяларын жүзеге асырудың радикалды әдісі ретінде. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 ХХ ғасырдағы дүниежүзілік соғыстардың халықаралық қатынастар жүйесіне әсері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿 Қазіргі кездегі революциялар: себептері мен салдары. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Буржуазиялық революциялар – индустриалды қоғамның құрылуының катализаторы. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелерді шешудің тәсілдері. 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелерді шешудің тәсілдері. 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелерді шешудің тәсілдері. 4-сабақ Қазақша 🇰🇿 Зерттеу жұмысы: Әлеуметтік-экономикалық және саяси мәселелерді шешудің тәсілдері. 3-сабақ Қазақша 🇰🇿