ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Всемирная история 7 класс

Класс: 7

Предмет: Всемирная история

Темы:

Почему США отправили военные корабли в Японию' Русский 🇷🇺 Как искусство и литература XIX века отображали социальную несправедливость' Русский 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 2 Русский 🇷🇺 Какими способами расширялась тер-ритория США в западном направлении? Урок 1' Русский 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 2 Русский 🇷🇺 Какое из научных открытий XIX века оказало наибольшее влияние на жизнь людей? Урок 1 Русский 🇷🇺 Какими способами расширялась тер-ритория США в западном направлении? Урок 2' Русский 🇷🇺 Как было отменено рабство в США' Русский 🇷🇺 Как статья Эмиля Золя «Я обвиняю!» показывает силу слова Русский 🇷🇺 XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 XІX ғасырдағы өнер мен әдебиет әлеуметтік әділетсіздікті қалай суреттейді' Қазақша 🇰🇿 XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді? 1-сабақ' Қазақша 🇰🇿 Неліктен АҚШ өз әскери кемелерін Жапонияға жіберді' Қазақша 🇰🇿 XIX ғасырдағы қай ғылыми жаңалықтың адамдар өміріне ықпалы зор болды? 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 АҚШ-тың батыс бағыттағы аумағы қалай кеңейді? 2-сабақ' Қазақша 🇰🇿 АҚШ-тағы құлдық қалай жойылды' Қазақша 🇰🇿 Эмиль Золяның «Мен айыптаймын!» атты мақаласы сөз құдіретін қалай көрсетеді' Қазақша 🇰🇿