ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары) ГДЗ Готовые домашние задания (Дайын үй жұмыстары)

Онлайн мектеп Всемирная история 9 класс

Класс: 9

Предмет: Всемирная история

Темы:

Каковы предпосылки и причины Первой мировой войны? Русский 🇷🇺 Как научные открытия и новые технологии первой половины ХХ века повлияли на ход Первой мировой войны? Урок 1 Русский 🇷🇺 Как научные открытия и новые технологии первой половины ХХ века повлияли на ход Первой мировой войны? Урок 2 Русский 🇷🇺 Насколько прочной была Версальско-Вашингтонская система? Русский 🇷🇺 Насколько изменилась Россия в 1917–1924 гг.? Русский 🇷🇺 Каковы причины и последствия гражданской войны и иностранной интервенции в России? Русский 🇷🇺 Как три принципа Сунь Ятсена изменили Китай? Русский 🇷🇺 Почему Мустафу Кемаля называли «Ататюрк»? Русский 🇷🇺 Как три принципа Сунь Ятсена изменили Китай?. Повторение Русский 🇷🇺 Бірінші дүниежүзілік соғыстың алғышарттары мен себептері қандай? Қазақша 🇰🇿 ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қандай ғылыми жаңалықтар мен жаңа технологиялар Бірінші дүниежүзілі соғыстың барысына ықпал етті? 1-сабақ Қазақша 🇰🇿 ХХ ғасырдың бірінші жартысындағы қандай ғылыми жаңалықтар мен жаңа технологиялар Бірінші дүниежүзілі соғыстың барысына ықпал етті? 2-сабақ Қазақша 🇰🇿 Версаль-Вашингтондық жүйе қаншалықты тұрақты болды? Қазақша 🇰🇿 1917-1924 жылдарда Ресей қаншалықты өзгерді? Қазақша 🇰🇿 Ресейдегі азамат соғысы және шетелдік интервенцияның себептері мен салдары қандай? Қазақша 🇰🇿 Сунь Ятсеннің үш қағидаты Қытайды қалайша өзгертті? Қазақша 🇰🇿 Неліктен Мұстафа Кемалді «Ататүрік» деп атады? Қазақша 🇰🇿 Сунь Ятсеннің үш қағидаты Қытайды қалай өзгертті?. Қайталау Қазақша 🇰🇿